Το Σωματείο Α.μεΑ. Π.Ε. Ροδόπης διαθέτει αφενός εγχειρίδιο που αφορά τον τρόπο σήμανσης (γραπτό, ηχητικό και φωτεινό) για τη διάσωση ατόμων με αναπηρία σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών (σεισμών/πυρκαγιών) και δεύτερον εγχειρίδιο από την Καναδική κυβέρνηση που απευθύνεται σε απλούς ανθρώπους, πυροσβέστες, γιατρούς, διασώστες, ΕΚΑΒ, αστυνομικούς , κτλ. έτσι ώστε με απλό και κατανοητό τρόπο να γνωρίζουν για όλες τις μορφές αναπηρίας τι πρέπει να διαθέτουν (κυτίον διάσωσης/med kit, κ.ά.) και πως να διασώζουν άτομα σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών.

Πληροφορίες Σωματείο Α.μεΑ. Π.Ε. Ροδόπης