Ένα γεγονός που μας βρίσκει πάντα σε πολύ δύσκολη θέση με τους πολίτες που κατά παράβαση του νόμου 4530 αρ 29 καταλαμβάνουν στοχοποιημένες θέσεις Αμεα .Οι θέσεις ΑμεΑ αφορούν ορισμένες κατηγορίες ΑμεΑ και οχι όλους.Δεν τοποθετούνται τυχαία αλλά έτσι ώστε να είναι κοντά σε τράπεζες ,δημαρχεία ,νομαρχίες ,ΔΕΗ δίπλα σε εισόδους καταστημάτων, super markets κ.λπ .Πάντα γίνονται με αίτηση συλλόγων προς την επιτροπή ποιότητας ζωής των δήμων και αφού περάσουν Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνονται η όχι.Δυστυχώς την Κεντρική Ευρώπη και άνω το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μέσα σε αυτό είναι και οι δομές για τα ΑμεΑ που είναι θεσμοθετημένες αποτελεί ακόμα διαμάχη μεταξύ του λογικού και του παράλογου.