Παρακολουθήστε το βίντεο που περιγράφει τα δικαιώματα των Α.μεΑ. Το βίντεο είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα.H ιστορία και τα δικαιώματα των ΑμεΑ απο το 1930 μέχρι σήμερα
Ακολουθεί το πρώτο τμήμα:

Έπειτα το δεύτερο τμήμα του βίντεο: