Την παροχή διευκολύνσεων στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που έχουν στην οικογένειά τους άτομο/άτομα με αναπηρία ζητά με επιστολή της προ το ΥΠΕΘΑ η εθνική συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ), στα πλαίσια των θετικών διακρίσεων που οφείλουν δικαιωματικά να διέπουν όλο το φάσμα – μηδέ της εθνικής άμυνας εξαιρουμένης – των δημόσιων πολιτικών.

Το βασικό αίτημα της ΕΣΑΜΕΑ είναι η μείωση ωραρίου κατά μία ώρα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι είναι γονείς ή έχουν τη δικαστική επιμέλεια παιδιών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, μέχρι την ηλικία των 15 ετών, όπως ακριβώς ισχύει και για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.

Επίσης, στην επιστολή διατυπώνεται το εξίσου εύλογο αίτημα αντικατάστασης της παρ. β του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Φ.400/32/82424/Σ343 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, έτσι ώστε ο ορισμός της αναπηρίας να συνάδει με τις αρχές και τους σκοπούς της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το οποίο σήμερα δεν ισχύει.