Πολλά τα εμπόδια ιδιαίτερα σε πόλεις που το άτομο με αναπηρία αποτελεί παρείσακτο μέλος της κοινωνίας και ο σεβασμός των νόμων που διέπουν τα άτομα με αναπηρία τους αχρηστεύει η ίδια η κοινωνία με την συνενοχή της, στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,στην έλλειψη πολιτιστικού υπόβαθρου, στην αποδόμηση των προγόνων μας που μοίρασαν τον πολιτισμό την επιστήμη απλόχερα στον πλανήτη .Οι νόμοι για τα άτομα με αναπηρία όπως αυτοί ορίζονται απο την χάρτα του Ο.Η.Ε το προαιρετικό πρωτόκολλο της Ευρώπης για τα άτομα με αναπηρία, όπως τον ορίζει ο Παγκόσμιος οργανισμός Υγείας και το ψήφισε και η Ελλάδα το 2012 και ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.Με τον Σεβασμό και την τήρηση όλων αυτών των νόμων και κανονισμών θα κάνουμε ένα κόσμο πιο ανθρώπινο θα δώσουμε αξία στην έννοια ανθρώπινα δικαιώματα ,γιατι πιστέψτε με δεν επίλεξε κανείς απο εμάς να είναι ανάπηρος