Στα πλαίσια εκπαίδευσης των κοινωνικών κολυμπήσαμε λίγο στα βαθιά σήμερα μιας και επισκεφτήκαμε το Κέντρο Αποθεραπείας και αποκατάστασης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αν Μακ & Θράκης στην Κομοτηνή .Το δυσκολότερο απο τα κέντρα της ΑΜΘ μιας και φιλοξενεί απο μεσης λειτουργικότητας αναπηρίες μέχρι πολύ βαριές .Ευχαριστούμε την Αν Διευθύντρια και το προσωπικό για την φιλοξενία άλλα και την παροχή και φροντίδα προς τα παιδιά που βρίσκονται στο κέντρο .Χάρηκα ιδιαίτερα που το κέντρο έστω για ένα χρόνο έχει στελεχωθεί με επιπλέον 8 άτομα.Σκοπός είναι η συνεχή στελέχωση και oχι περιοδικά για την καλύτερη φροντίδα των ωφελουμένων