Δυστυχώς όμως ο Λόρδος Έλγιν έδρασε στην Ελλάδα κλέβοντας τα μάρμαρα από τον ιερό ναό της Ακρόπολης στον Παρθενώνα. Πως θα ήταν όμως μεγάλες πόλεις του πλανήτη ΑΝ ο Λόρδος Έλγιν είχε δράσει αλλού εκτός από τηνΕλλάδα και την Ακρόπολη; Αν ο Έλγιν είχε κλέψει το Ρίο Ντε Τζανέιρο: Αν ο Έλγιν είχε κλέψει τη Νέα Υόρκη: Αν ο Έλγιν είχε κλέψει το Νέο Δελχί: Αν ο Έλγιν είχε κλέψει το Βερολίνο: Αν ο Έλγιν είχε κλέψει το Παρίσι: Αν ο Έλγιν είχε κλέψει το Λονδίνο: Αν ο Έλγιν είχε κλέψει τη Ρώμη: “Ομως δυστυχώς ο Λόρδος Έλγιν έδρασε στην Αθήνα: Πηγή
https://www.mymind.gr