Αντιλαμβανόμαστε ότι σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών το να μπορέσει να διασωθεί ένα άτομα με προβλήματα αναπηρίας υφίσταται εξαιρετικά δύσκολο αφενός λόγω της έλλειψης θεσμικού και νομικού πλαισίου από το Κράτος που να υποχρεώνει τις κτιριακές δομές να έχουν μηχανισμούς διάσωσης και αφετέρου στο πρόβλημα αυτό καθαυτό. Ζητάμε την αλλαγή νομικού και θεσμικού πλαισίου έτσι ώστε να μην πάει καμία ζωή χαμένη.