Σήμερα παρευρεθήκαμε μετά από τιμητική πρόσκληση του απελθόντα ταξιάρχου της ΧΧΙ ΤΘΤ Λάζαρου Καμπουρίδη στην παραλαβή-παράδοση της διοίκησης της ταξιαρχίας στο νέο ταξίαρχο Ιωάννη Μπόγδο. Η αναφορά μας γίνεται γιατί στην διάρκεια των δυο χρόνων της θητείας του ταξιάρχου στην Κομοτηνή Λάζαρου Καμπουρίδη απέδειξε πολλές φόρες την αλληλεγγύη του και την αρωγή του στο Σωματείο ΑμεΑ όποτε αυτό το χρειάστηκε σε βαθμό που πια τον θεωρούμε φίλο και αδελφό. Ο Λάζαρος Καμπουρίδης δίδαξε την εξωστρέφεια του Ελληνικού Στρατού και την παροχή βοήθειας και αλληλεγγύης προς όλους ανεξαιρέτως στη Ροδόπη.