Μια πλούσια ημερίδα σχετικά με την διαφυγή και διάσωση ατόμων με αναπηρία και γενικότερα ευπαθών ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι παρουσία του κόσμου μεγάλη.Το Πάνελ απαρτιζόταν αποκλειστικά απο εδικούς που εμπλέκονται στην διάσωση .Το τελικό συμπέρασμα της ημερίδας ελλειπή μέτρα και μέσα στα κτήρια ,μέτρια ως σπάνια η συχνότητα εκπαίδευσης των εργαζομένων σχετικά με την πρώτη κίνηση στην βοήθεια και διάσωση.Μάλλον θα πρέπει να αλλάξει το παρόν θεσμικό και νομικό πλαίσιο απο την μεριά του κράτους ώστε η διάσωση σε φαινόμενα φυσικών καταστροφών να μην γίνεται με ημίμετρα και αυτοσχεδιασμούς αλλά προγραμματισμένα και ουσιαστικά