Η κλινική διαχείριση των νευρολογικών διαταραχών δεν εξαρτάται μόνο από την αξιολόγηση των αισθητικών ή κινητικών διαταραχών και την επιλογή τεχνικής νευρομυϊκής επανεκπαίδευσης.

Στους ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις συνυπάρχουν και διαταραχές των ψυχικών λειτουργιών, που μπορεί να εκδηλώνονται ως άγχος, κατάθλιψη, χρόνια κόπωση, οργανικό ψυχοσύνδρομο ή με διάχυτα σωματικά ενοχλήματα όπως πόνος. Οι ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις δυσχεραίνουν τη διαδικασία αποκατάστασης και χρήζουν ιδιαίτερης φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης μέσω και της θεραπευτικής άσκησης.

Ο Φυσικοθεραπευτής οφείλει να γνωρίζει και να αναγνωρίζει τα συμπτώματα, καθώς και τις πρώιμες εκδηλώσεις αυτών, ώστε να προσεγγίσει κατάλληλα τον ασθενή, να σχεδιάσει το θεραπευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή και να ενημερώνει την οικογένεια του ασθενή για να απευθυνθεί άμεσα στο θεράποντα ιατρό.

Με το θέμα αυτό ασχολείται η 2η εκπαιδευτική ημερίδα που συνδιοργανώνει το Επιστημονικό Τμήμα της Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ με τη Β’ Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 στο νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ.

Καθηγητές και έγκριτοι επιστήμονες από τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική και τη Β΄ Νευρολογική Κλινική του ΕΚΠΑ θα αναλύσουν τη ψυχοπαθολογία του νευρολογικού ασθενή, ενώ αξιόλογοι φυσικοθεραπευτές, με γνώση του θέματος, θα παρουσιάσουν τους τρόπους φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης μέσω της εφαρμογής της θεραπευτικής άσκησης.