Κατόπιν εγγράφου που είχε στείλει το Σωματείο ΑμεΑ Ροδόπης προς τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κομοτηνής Μ. Ταπατζά σχετικά με την πρόσβαση των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων στο δομημένο περιβάλλον και κατά συνέπεια στις σχολικές μονάδες, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη-αυτοψία στα σχολεία. «Το αποτέλεσμα της επίσκεψης δεν μας άφησε ικανοποιημένους», σημειώνει ο πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ Ροδόπης Τρ. Καρούντζος, και επισημαίνει: «Δεν συμβαδίζει με τον γενικό οικοδομικό κανονισμό του 2012, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η πρόσβαση των ΑμεΑ αλλά και των εργαζομένων στις δομές αυτές». Η ενέργεια ολοκληρώθηκε με συνάντηση με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης Μ. Κωνσταντινίδη, όπου παρατέθηκαν τα ζητήματα και υπήρξε σχετική αλληλοενημέρωση
πηγή IN KOMOTINI