Μία ταινία μικρού μήκους για τη ζωή ενός συγκεκριμένου ανθρώπου.
Μερικές φορές οι επαναλαμβανόμενες καθημερινές λειτουργίες εμποδίζουν τον τρόπο μας να αντιληφθούμε τον κόσμο μέσα από μια πολύ πιο ευέλικτη οπτική γωνία, αφήνοντας μας έτσι ώστε να μη γνωρίζουμε το πλησιέστερο περιβάλλον μας και τις απρόθυμες αλληλεπιδράσεις μας με άλλους γενικότερα.