Στην έγκριση της σιπονιμόδης (Novartis) για τη θεραπεία των ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργού μορφής δευτεροπαθώς προϊούσας πολλαπλής σκλήρυνσης (SPMS), της υποτροπιάζουσας διαλείπουσας πολλαπλής σκλήρυνσης (RRMS) και του κλινικά μεμονωμένου συνδρόμου (CIS), προχώρησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).
Η δευτεροπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση (SPMS) είναι μια μορφή πολλαπλής σκλήρυνσης που χαρακτηρίζεται από προοδευτική και μη αναστρέψιμη νευρολογική αναπηρία. Η σιπονιμόδη αναμένεται να είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ σε περίπου μία εβδομάδα.

Δεν απαιτείται παρακολούθηση των ασθενών κατά την πρώτη δόση (FDO, παρακολούθηση καρδιακής λειτουργίας κατά την έναρξη). Εκτός αν έχουν συγκεκριμένες προϋπάρχουσες καρδιακές διαταραχές.
Με τη σιπονιμόδη οι ασθενείς με ενεργό μορφή δευτεροπαθώς προϊούσας πολλαπλής σκλήρυνσης (SPMS) θα έχουν πρόσβαση στην πρώτη αποτελεσματική από του στόματος θεραπεία που στοχεύει στην εξέλιξη της νόσου. Ακόμα και όταν η πολλαπλή σκλήρυνση μεταβαίνει σε στάδιο όπου η επιδείνωση είναι ανεξάρτητη από τις υποτροπές