Η έκφραση των συναισθημάτων είναι για πολλούς δύσκολη διαδικασία. Πολλές φορές δεν έχουμε λόγια να τα εκφράσουμε. Θα συζητήσουμε για τη γλωσσική έκφραση των συναισθημάτων στις νοηματικές γλώσσες και ειδικότερα στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ). Πώς μια νέα γλώσσα όπως η ΕΝΓ εκφράζει έννοιες συναισθημάτων; Εικονικά, μεταφορικά, κυριολεκτικά, αφηρημένα; Υπάρχουν διεθνή νοήματα για τα συναισθήματα; Ποιος είναι ο ρόλος των εκφράσεων του προσώπου και των χειρομορφών;
Συναισθήματα με Νόημα: Πώς εκφράζονται στις νοηματικές γλώσσες;
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το βίντεο και τις διαφάνειες.