Η Μαρία  υποδέχεται με τρόπο αξιοπρεπή και θαυμάσιο τον Νικολά που αντιμετωπίζει πρόβλημα αναπηρίας .Ξεκινώντας να διαμορφώνουμε τις παιδικές ψυχές να αποδέχονται την διαφορετικότητα σαν κάτι φυσικό ο κόσμος μας θα γίνομε πολύ καλύτερος