Οι άνδρες παρουσιάζουν 8 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοκτονίας από ότι οι γυναίκες. Η κατάθλιψη είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες αυτοκτονίας.

Οι άνδρες έχουν την τάση να μην αποδέχονται, ότι υποφέρουν από κατάθλιψη ή βαθιά λύπη. Για το λόγο αυτό, συχνά όταν υποφέρουν, δεν δέχονται τη διάγνωση ότι πάσχουν από κατάθλιψη και δεν ακολουθούν θεραπευτικές οδηγίες που πιθανόν να τους δοθούν.

Οι άνδρες επιλέγουν πιο αποτελεσματικούς και δυναμικούς  τρόπους αυτοχειρίας με αποτέλεσμα να οι θάνατοι να  πετυχαίνουν το σκοπό τους  πιο εύκολα

Συναισθηματικά μετά απο ένα χωρισμό ο άνδρας υστερεί σε διεξόδους που θα απαλύνουν ένα χωρισμό ενώ οι γυναίκες έχουν πιο ευρύ χώρο για τον κατευνασμό ενός χωρισμού

 

Ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν οι άνδρες τις καταθλιπτικές καταστάσεις είναι διαφορετικός από ότι οι γυναίκες.

Το στερεότυπο του δυνατού και ήρεμου χαρακτήρα που έχουν ως μοντέλο συμπεριφοράς πολλοί άνδρες, δεν τους επιτρέπει να συσχετισθούν με το κοινωνικό στίγμα που ακόμη σήμερα φέρνει μαζί της η διάγνωση της κατάθλιψης. Έτσι καταφεύγουν πολύ πιο σπάνια από ότι οι οι γυναίκες στους γιατρούς για να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία.

Παράλληλα απαιτείται μεγαλύτερη εμπλοκή των οικογενειών τους στην όλη αντιμετώπιση δίνοντας επίσης μεγαλύτερη έμφαση στα συμπτώματα και στις πηγές του στρες ως αιτίες της ψυχικής τους καταπόνησης και κατάθλιψης.