Ο σημερινός  άνθρωπος εκμαυλίζεται χειράγωγήτε εκπαιδεύεται να είναι ένας καλός καταναλωτής  σε καθημερινή βάση με διάφορα μέσα computers,mobilephones,tv tablets;H φαιά ουσία και οι νευρώνες ατονούν συρρικνώνοντε  με αποτέλεσμα να γίνεται εύκολη λεία για όποια δηποτε μορφή χειραγώγησης.

Dont forget to recharge your minds every day

Dont forget to recharge your minds every day

Publiée par Truth Of Lives sur Dimanche 11 août 2019