Απαιτείται συναπόφασή τους ακόμη και αν έχουν χωρίσει

Θέση σε ένα από τα κορυφαία ζητήματα που απασχολεί πολλούς γονείς, ενίοτε και διχάζει, παίρνει η ελληνική δικαιοσύνη, με απόφαση που εξέδωσε. Το ζήτημα αφορά στο αντιεμβολιαστικό κίνημα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνους με πολλούς γονείς να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους, με ό,τι αυτό φυσικά συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία. «Για τον εμβολιασμό των παιδιών απαιτείται συναπόφαση των γονέων» κρίνεται με τη δικαστική απόφαση που παρουσιάζει το «L&O»,

Η απόφαση (4029/2019) εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων), το οποίο συνεκδίκασε αντίθετες αιτήσεις τις οποίες είχαν καταθέσει διαζευγμένο ζευγάρι, γονείς ενός ανηλίκου παιδιού τεσσάρων ετών. Οι δυο πρώην σύζυγοι ζητούσαν ο καθένας από την πλευρά του να αναλάβει εκείνος την επιμέλεια του παιδιού.

Κερδισμένη από τη δικαστική μάχη βγήκε η μητέρα του ανηλίκου, στην οποία το δικαστήριο ανέθεσε προσωρινά και αποκλειστικά με την απόφασή του την επιμέλειά του παιδιού. Αντίθετα, ο πατέρας του ανηλίκου υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην πρώην σύζυγο του το ποσό των 500 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης ιδιωτικού παιδικού σταθμού. Συνολικά το δικαστήριο προσδιόρισε τις μηνιαίες δαπάνες για τις ανάγκες του παιδιού σε 800 ευρώ και αποφάσισε ότι τα υπόλοιπα 300 ευρώ που υπολείπονται θα πρέπει να τα καταβάλλει η μητέρα.

Ιδιαίτερης σημασίας όμως είναι η κρίση του δικαστηρίου σε ό,τι αφορά το αίτημα του πατέρα για ανάθεση αποκλειστικά σε εκείνον της επιμέλειας του παιδιού του ή της ανάθεσης της επιμέλειας , κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο ίδιος να είναι υπεύθυνος για θέματα υγείας του παιδιού, λόγω της άρνησης της μητέρας του να προβεί στον εμβολιασμό του κατά τα δύο πρώτα έτη της ζωής του.

Το δικαστήριο αναθέτοντας προσωρινά και αποκλειστικά στη μητέρα την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου, επισημαίνει ότι ότι σε ζητήματα που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη του παιδιού συνεπώς και τον εμβολιασμού του απαιτείται η συναπόφαση των γονέων.

Μάλιστα με την απόφαση παραχωρήθηκε εκτεταμένη επικοινωνία του πατέρα με το παιδί του την την 1η και 3η εβδομάδα κάθε μήνα από Παρασκευή έως Κυριακή αλλά και κάθε Τετάρτη από την αποχώρηση του ανηλίκου από τον παιδικό σταθμό έως την παράδοσή του σ’ αυτόν έως το πρωί της Πέμπτης.

Tέλος, κρίθηκε ότι ο πατέρας μπορεί να βλέπει το παιδί του 7 ημέρες Χριστούγεννα και Πάσχα και ένα μήνα το καλοκαίρι.