Tryfonas Karountzos: "Fanari ve Maroneia'da konaklama imkânı ve erişilebilir
işletmelerin olmaması"

Rodopi İlinde bulunan Engelliler Derneği'nin yerel yönetimden talebi üzerine Fanari
ve Maroneia bölgelerine engelli bireylerin denize girmesine imkân sağlayacak deniz
yolu rampaları (Seatrack) yerleştirilmiştir. Ancak, Rodopi İli Engelliler Derneği
başkanı Sn. Trifonas Karountzos tarafından, deniz yolu rampalarının kullanımlarının
engellilere yönelik başka alt yapı imkânlarının bulunmamasından dolayı sınırlı olduğu
ifade edilmiştir.
Sayın Karountzos'un belirttiği üzere, Petridis yönetimi tarafından kurulan deniz yolu
rampaları (Seatrack) üzerinde başka hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bu bölgelerde
özellikle engelli bireyler için tam bir konaklama sıkıntısı olduğunu vurgulamakla
birlikte, sınırlı sayıda işletmenin engelli bireyler için erişilebilir hale getirilmiş olduğu
belirtilmiştir.
Aynı zamanda Sn. Karountzos, Karayolu ile Fanari yolunu birbirine bağlayan yol
ağında yapılması gereken değişiklikleri belirterek, “bir turistik yol ağının
aydınlatılmış olmamasının, öncelikle turizmi caydırıcı ve elbette özellikle engelli
bireyler açısından çok tehlikeli” olduğunun bölge yönetimine mesajını göndererek
belirtmiştir.
Son olarak, Sn. Karountzos siyasetçilere gönderdiği mesajında “Siyasi irade ve eğilim
var, ancak kesinlikle engelli bireyler için gereken imkânları sağlaması bakımından
yeterli değil.” şeklinde ifade etmiştir.