Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στην κατοχύρωση ενός καλύτερου τρόπου ζωής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η πολιτεία, εδώ και δεκαετίες, αγνοεί σχεδόν τον καθημερινό αγώνα των ΑμεΑ για να προσαρμοστούν σε μία κοινωνία θεμελιωμένη με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Για πολλούς, η αλλαγή της νοοτροπίας μας θα ήταν αρκετή για να επιλύσει τις περισσότερες ανισότητες που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ σε μία μη προσβάσιμη κοινωνία. Για παράδειγμα, να μπει τέλος στην παράνομη στάθμευση πάνω σε ράμπες για αναπηρικά αμαξίδια και να εξαλειφθεί η περιφρόνηση και γενικά η αντιμετώπιση των ΑμεΑ ως «διαφορετικά» άτομα.

Στην πραγματικότητα, αυτό που χρειάζεται είναι μία ριζική νομική αλλαγή που θα θεσπίσει τα ΑμεΑ ως ισάξια μέλη της κοινωνίας μας και θα τους επιτρέψει να ζήσουν ανεξάρτητα, αλλά και η απόκτηση εκπροσώπησης στην συνεργασία τους με την κυβέρνηση.

Η ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ αποτελεί φυσικό επακόλουθο της αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο θα είναι οργανωμένη η κοινωνία μας. Κατ’ αρχήν, πρέπει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε όλες τις δημόσιες δομές και υπηρεσίες, και στους εργασιακούς χώρους. Η αναπηρία δεν θα αποτελεί δικαιολογία πλέον για τον αποκλεισμό ατόμων από κανένα επίπεδο εκπαίδευσης ή την αγορά εργασίας. Η προσφορά τους στην επιστήμη, την γλώσσα και την τέχνη θα απελευθερωθεί από τα δεσμά της διαφορετικής αντιμετώπισης και του αποκλεισμού, δημιουργώντας αισθητά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας.

Τα ΑμεΑ οφείλουν όμως να έχουν δυνατή φωνή με την εκπροσώπησή τους: ένα άτομο που θα συντονίζει τις δραστηριότητες του συλλόγου των ΑμεΑ σε εθνικό επίπεδο, θα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση πολιτικών μέτρων για τα ΑμεΑ, και θα βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό.

Έχει έρθει πλέον η ώρα η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της σχετικά με την αντιμετώπιση των ΑμεΑ. Σε μία μοντέρνα, Δυτική χώρα, κανένα μέλος της κοινωνίας δεν πρέπει να μένει πίσω για λόγους που δεν ελέγχει ο ίδιος. Η εξασφάλιση του δικαιώματος των ΑμεΑ σε μία ανεξάρτητη και κανονική ζωή είναι θεμέλιος λίθος για την δημιουργία μίας κοινωνίας βασισμένης στην ισότητα των ευκαιριών.