Το Σωματείο ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης είναι το Πρωτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό όργανο των ατόμων με αναπηρία για την Περιφέρεια της Ροδόπης, πιστοποιημένο με το ΦΕΚ 1914/2019 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Σωματείων Συλλόγων και υπό την αιγίδα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που είναι κοινωνικός εταίρος στην Ελλάδα.
Στο γραφείο εργαζόμαστε καθημερινά για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας. Δηλαδή, κύρια παροχή είναι η ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ. Παράλληλα, διοργανώνουμε ημερίδες ευαισθητοποίησης σε θέματα αναπηρίας, ανοιχτές προς το ευρύ κοινό αλλά και στα σώματα ασφαλείας και σε σχολεία. Στα τρία χρόνια λειτουργίας του γραφείου, το Σωματείο ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης έχει καθιερωθεί ως θεσμός στην Ροδόπη και συνεργαζόμαστε άριστα με τις τοπικές δημόσιες και δημοτικές αρχές. Για το λόγο αυτό, είμαστε και σε θέση καθημερινά να ασκούμε «πίεση» καθολικά για λήψη μέτρων υπέρ των ατόμων με αναπηρία.
Είναι σημαντικό για εμάς από το Σωματείο ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης να έχουμε τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία της Ροδόπης αλλά και τη συνεργασία τους, ώστε να εργαζόμαστε αποτελεσματικότερα για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Όλοι μαζί στεκόμαστε δυνατοί. Ένα στάρι μόνο του πέφτει μόλις φυσήξει δυνατός αέρας, όταν όμως έχει δίπλα του κι άλλα στάρια, αντιστέκονται ΜΑΖΙ στον αέρα και δεν πέφτουν.
Το Δ.Σ. του Σωματείου ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης