Σφίγγουμε το χέρι σήμερα στους νοσηλευτές όλου του κόσμου σε όποια δομή υγείας εργάζονται για την αέναη προσφορά στην ανθρωπότητα. Α’ και Β’ Παγκόσμιος, πανδημίες, όπως αυτή που ζούμε 2.5 χρόνια. Χρόνια πολλά, σας είμαστε ευγνώμονες. Το κράτος σας οφείλει, ας φανεί αντάξιο της οφειλής του.