Η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις σε κάθε σφαίρα της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους. Ο ΟΠΕΚΑ – Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως αρμόδιος φορέας, διαχειρίζεται την παροχή 10 προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων σε περίπου 166.000 δικαιούχους.

Πιο αναλυτικά:
α) Επίδομα κίνησης. 165€
β) Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδίας και ήπατος. 362€
γ) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία, με ποσοστό άνω του 67%. 313€
δ) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή κλπ, με ποσοστό άνω του 80%. 527€
ε) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με παραπληγία, τετραπληγία και ακρωτηριασμένο/-α μέλος/-η. Το ποσό κυμαίνεται από 330,40€ – 771€  στ) Ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS).  Μεσογειακή αναιμία: 362€, Αιμορροφιλία, AIDS: 697€
ζ) Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων, με ποσοστό άνω του 67%. 362€
η) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης, με ποσοστό άνω του 80%. Το ποσό κυμαίνεται από 362€ – 697€
θ) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. 697€
ι) Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους. Το ποσό κυμαίνεται από 362€ – 697€

Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής ;

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας κατά το στάδιο της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της αίτησης είναι τα εξής:

1. Επίδειξη ΑΜΚΑ
2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, πληρεξούσιο, δικαστικό συμπαραστάτη) εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα προσκομιστούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανηλίκου τέκνου.
4. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τραπέζης ή ΕΛΤΑ (ΙΒΑΝ) με δικαιούχο ή συνδικαιούχο, τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
5. Οι πολίτες άλλων χωρών, οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
6. Οι ομογενείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
7. Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

ΟΠΕΚΑ: 1555 (χωρίς χρέωση)
ΟΠΕΚΑ Κομοτηνής: