Οι παροχές προς τα μέλη του Σωματέιου είναι οι ακόλουθες και καθημερινώς διευρύνονται για αυτό και συνίσταται στα μέλη να ενημερώνονται γι’ αυτές συχνά.

  1. Τα μέλη του Σωματέιου με 67% αναπηρία και άνω και με εισοδηματικό κριτήριο που δεν ξεπερνάει τα 12.000 Ευρώ δικαιούνται απαλλαγή δημοτικών τελών από το Δήμο Κομοτηναίων. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι το πιστοποιητικό ΚΕ.Π.Α., η ταυτότητα και η αίτηση που γίνεται στο Δημαρχείο.
  2. Για ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο του Σωματείου κλείνονται ραντεβού καθ’ υπέρβαση σε γρήγορο χρονικό διάστημα.
  3. Για αιματολογικές εξετάσεις, το Σωματείο Α.μεΑ. Π.Ε. Ροδόπης συνεργάζεται με δύο μικροβιολογικά εργαστήρια τα οποία δεν κρατούν τη συμμετοχή παρά μόνο το παραπεμπτικό που δίνει ο ιατρός. Το Σωματείο θα σας ενημερώνει με ποια μικροβιολογικά εργαστήρια συνεργάζεται για δωρεάν εξετάσεις.
  4. Δωρεάν επίσκεψη στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας που συνεργάζεται με το Σωματείο Α.μεΑ. Π.Ε. Ροδόπης.
  5. Για ραντεβού στα ΤΟ.Μ.Υ. (Τοπική Μονάδα Υγείας) κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο του Σωματέιου κλείνοντας ραντεβού καθ’ υπέρβαση σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Τα μέλη που πηγαίνουν πρώτη φορά στα ΤΟ.Μ.Υ. θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία φωτοτυπία ταυτότητας και ενός λογαριασμού, π.χ. ΔΕΗ, ΔΕΥΑΚ, κτλ. ώστε να εγγραφούν στο σύστημα των ΤΟ.Μ.Υ.
  6. Το Σωματείο Α.μεΑ. Π.Ε. Ροδόπης διαθέτει νομικό σύμβουλο για μέλη του Σωματείου που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας.
  7. Στις εκδηλώσεις της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού Κομοτηνής (Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ.) όπου απαιτείται οικονομικό αντίτιμο για είσοδο στην εκδήλωσή της, τα μέλη του Σωματείου με την επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας του Σωματέιου Α.μεΑ. Π.Ε. Ροδόπης έχουν δωρεάν είσοδο.

Για όλες τις παραπάνω παροχές το μέλος υποχρεούται να υποδεικνύει το Δελτίο Ταυτότητας του Σωματέιου Α.μεΑ. Π.Ε. Ροδόπης, ώστε να πιστοποιείται ότι ανήκει στο Σωματέιο.