Μέλη του Σωματείου Α.μεΑ. Ροδόπης γίνονται τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως φύλου που έχουν ποσοστό αναπηρίας αποδεδειγμένο από απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής από 50% και άνω. Επιπρόσθετα μέλη γίνονται γονείς ή κηδεμόνες που πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό ή βαριές ψυχοσωματικές αναπηρίες ή πολλαπλές αναπηρίες, καθώς και ατόμων με αναπηρία που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.