Το μόνο που χρειάζεται για να εγγραφεί κάποιος στο Σωματείο Α.μεΑ. Π.Ε. Ροδόπης είναι να φέρει στο γραφείο:

  1. Το χαρτί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
  2. Μία φωτογραφία έγχρωμη
  3. 15 Ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στην ετήσια συνδρομή του Σωματείου Α.μεΑ. Π.Ε. Ροδόπης

Μετά της εγγραφή το νέο μέλος θα παραλάβει το δελτίο του Σωματείου Α.μεΑ. Π.Ε. Ροδόπης, με το οποίο μπορεί να απολαμβάνει τις παροχές του Σωματείου.