Βίντεο

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

2019-01-29T12:29:40+02:00

Παρακολουθήστε το βίντεο που περιγράφει τα δικαιώματα των Α.μεΑ. Το βίντεο είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα.H ιστορία και τα δικαιώματα [...]

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία2019-01-29T12:29:40+02:00
Go to Top